...  در باره

ارتباط با ما موسیقی محصولات ساختمان سنتور صفحه اصلي  
 

 

نغـمه هاي دستگاه شـور

ابوعـطا
در اين نغـمه، درجه ي چهارم شور نت شاهد و درجه ي دوم، نت شروع و توقف ناميده ميشود . پنجم ثابت است يعني در ابوعـطا نت متغير نيست.
گوشه حجاز جزء لاينفک ابوعـطاست و از همه بيشتر عربي است.
گوشه چهار باغ در واقع دو رگه است زيرا هميشه شروع آن به طرز حجاز و فرود آن به طرز دشتي است.

بيات ترک
در اين نغـمه نت شروع و ايست زير تنيک شور و نت شاهد سوم آن است.
از گوشه هايي که در بيات ترک مي زنند مي توان به قـطار ، فيلي و مثنوي اشاره نمود.

افشاري
نغمه افشار را مي توان دستگاه مستقلي دانست زيراگام آن با گام شور متفاوت است. از گوشه هاي افشار مي توان به جامه دران ، بيات راجع ، مويه  و شکسته اشاره نمود.

دشتي
دشتي از نغـمه هاي به حق شور است. زيرا گامش همان گام شور است و چون نمايان شور در اينجا هم نت شاهد و هم نت متغير است و خاتمه ي آن بر خلاف نغـمه هاي ديگر شور ، روي تنيک شور است از اين رو مي توان گفت: که دشتي شور را نيز در بر دارد. زيرا براي رفتن از دشتي و گوشه هاي ديگر آن به خاتمه ي شور ، هيچ احتياجي به فرود مخصوص نيست.از گوشه هاي دشتي مي توان از گياکي ، گبري ، بيات کرد ،  و ... ياد کرد.

 

ماهـور
در ماهور آنچه که معمول است عبارت از آوازهاي کوچکي است که گوشه مي ناميم و نغـمه هايي به آن معني که در شور معرفي شد در کار نيست زيرا براي هيچ کدام از آنها استقلالي برقرار نشده است که بداهتا بتوانند پيش درآمد و تصنيف و رنگ داشته باشند. از گوشه هاي مهم ماهور که ممکن است استقلال بيابند و عنوان نغـمه را احراز نمايند شايد بتوان عراق ، راک ، دلکش و شکسته را معرفي نمود.

 

هـمايون
هـمايون نيز مانند ماهـور فاقد نغمه مي باشد. مهمترين گوشه هاي آن دخول  ، ليلي و مجنون ، طرز بيداد و  .... مي باشند.

 

چهارگاه
در گام چهار گاه هميشه دو علامت نيم پرده ي  برشو و دو علامت ربعي فروشو با هم وارد مي شوند.گوشه هاي کرشمه ، پيش زنگوله ، زنگوله ، مويه صغير ، مويه کبيرحزين ، پهلوي و ...  از گوشه هاي چهارگاه مي باشند.

 

سه گاه
معمولا آنچه در دستگاه چهارگاه زده مي شود تقريبا با همان اسامي و روش ملودي ، در سه گاه زده مي شود و چون گام در اينجا فرق نموده ، اين است که تفاوت بسيار مي نمايد
از گوشه هاي سه گاه مي توان به کرشمه ، مويه ، زابل ، مخالف، مغلوب ، حزان و .... اشاره کرد.

 

نـوا
دستگاه نوا گام مستقلي ندارد عين گام شور است منتها شاهد نوا زير نمايان است و گوشه ها هر کدام به واسطه ي شخصيت آهنگ و وزن شناخته مي شوند والا اصالت از نظر گام و يا فواصل پرده ها بين خودشان همان است که در شور مي باشد.
از گوشه هاي نوا مي توان از مايه ي نوا ، گردانيه ، گوشت ، نهفت ، عراق ، عشاق ، نيشابورک ، خجسته ، ملک حسيني و ...  نام برد.

 

راست پنجگاه
گام راست پنجگاه همان گام ماهـور است.  گوشه هاي زير از گوشه هاي اين دستگاه مي با شند
پروانه ، روح افزا ، پنجگاه ، سپهر ، عشاق ، بحر نور ، قرچه ، نهيب ، نفيرفرنگ و غيره

 

براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به کتاب تئوري موسيقي مراجعه نماييد

تئوري موسيقي
تاليف :  کلنل علينقي وزيري

 

 


کليه حقوق مربوط به سايت محفوظ مي باشد
استفاده از مطالب و عکس هاي سايت بدون اطلاع قبلي پيگرد قانوني دارد 

معرفي

امیرحمزه رضايي
استاد ناظمي

ساختمان سنتور

کلاف سنتور
کلاف و صفحه زير
صفحه روي سنتور
بدنه کامل سنتور
گوشي سنتور
سيم گير
پلهاي سنتور
خـرک سنتور
آچار کوک
مضراب
سنتور

محصولات

سنتور لا کوک
سنتور سل کوک

موسيقي

آواز شور
پيش درآمد شور
چهار مضراب شور
تصنيف شور 1 
تصنيف شور 2 
تصنيف شور 3