گروه موسیقی صبا در سال 1372 . از سمت چپ
استاد  فروغ الدین  ترین پیشه : آهنگساز و نوازنده ویلن ـ سید ابوالفضل دهقان  : خواننده
 امیرحمزه  رضایی :  نوازنده سنتور ـ رامبد  ترین پیشه :  نوازنده ویلن آلتو