...  در باره

ارتباط با ما موسیقی محصولات ساختمان سنتور صفحه اصلي  
 

 

 

 

 


ـ سازنده سنتور ، نزد استاد مجرب کار کرده باشد

ـ ساختمان سنتور سالم باشد و در صفحه ها ، اتصال ها و کلاف ها ترک خوردگي وجود نداشته باشد

ـ از همه ي سيم ها به توان صداي شفاف و دلنشين داشت ، مخصوصا سيم هاي زرد

ـ گوشي ها کوک را خوب نگه بدارند و براي کوک کردن راحت باشند

ـ صفحه روي سنتور مسطح و صاف باشد و حتي الامکان انحنا به طرف پايين نداشته باشد

ـ چوب مصرف شده در ساختمان سنتور مرغوب باشد

ـ صنعت ساخت و رنگ آميزي خوبي داشته باشد

 

کليه حقوق مربوط به سايت محفوظ مي باشد
استفاده از مطالب و عکس هاي سايت بدون اطلاع قبلي پيگرد قانوني دارد 

معرفي

امیرحمزه رضايي
استاد ناظمي

ساختمان سنتور

کلاف سنتور
کلاف و صفحه زير
صفحه روي سنتور
بدنه کامل سنتور
گوشي سنتور
سيم گير
پلهاي سنتور
خـرک سنتور
آچار کوک
مضراب
سنتور

محصولات

سنتور لا کوک
سنتور سل کوک

موسيقي

آواز شور
پيش درآمد شور
چهار مضراب شور
تصنيف شور 1 
تصنيف شور 2 
تصنيف شور 3