...  در باره

ارتباط با ما موسیقی محصولات ساختمان سنتور صفحه اصلي  
 
...کلاف نخستين بخش از ساختمان سنتور است که بر اساس نوع سنتوردر 

 


...صفحه زير سنتور،صفحه ايي است چوبي با ضخامت 5/7 ميلي متر که 

 
...صفحه روي سنتور،صفحه ايي است صاف و مسطح که بر روي آن دو گل 

 


 ...پلها ابزارهاي چوبي استوانه اي شکل هستند که مابين صفحه هاي 

 


...بدنه سنتور به عنوان شالوده اصلي يک سنتور مي باشد که با چسباندن

 


...اجزا و سازمان کلي سنتور در شکل فوق نشان داده شده است  

 


  ...سيم گير ها در سمت راست کلاف سنتور واقع شده اند. اين سيم گير ها

 


...گوشي ها مفتول هاي ضخيم فلزي هستند که براي تاباندن سيم هاي سنتور 

 


...آچار کوک ابزاري است فلزي که به وسيله آن گوشي ها را به راست يا چپ

 


...خرک ها ابزارهاي چوبي هستند که براي قرار دادن سيم ها بر روي صفحه 

 


   ...مضراب ها ابزارهاي چوبي هستند که به وسيله آن روي سنتور 

 

کليه حقوق مربوط به سايت محفوظ مي باشد
استفاده از مطالب و عکس هاي سايت بدون اطلاع قبلي پيگرد قانوني دارد 

معرفي

امیرحمزه رضايي
استاد ناظمي

ساختمان سنتور

کلاف سنتور
کلاف و صفحه زير
صفحه روي سنتور
بدنه کامل سنتور
گوشي سنتور
سيم گير
پلهاي سنتور
خـرک سنتور
آچار کوک
مضراب
سنتور

محصولات

سنتور لا کوک
سنتور سل کوک

موسيقي

آواز شور
پيش درآمد شور
چهار مضراب شور
تصنيف شور 1 
تصنيف شور 2 
تصنيف شور 3